ŞEHİR-İNSAN MEDENİYET KÖPRÜSÜ ÖRNEK KİŞİLİKLER PROJESİ

Başbakanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU’nun Mesajı

 

Medeniyet ve Eksen Şehirler

Bazı şehirler vardır ki, onların tarih içindeki oluşumunun, dönüşümünün, tasfiyesinin ya da yeniden kurulmasının ayak izlerini incelediğinizde, insanlığın tarih içindeki serüveninin köşe taşlarını da yakalayabilirsiniz.

Şehir-medeniyet ilişkisinin diğer bir boyutu da medeniyetlerin oluşum, yükseliş ve düşüş çizgilerinin en belirgin göstergelerinin bu medeniyetlerin eksen şehir niteliği taşıyan şehirlerdeki değişim sürecinde kendini göstermesidir. Pers medeniyetiyle Persepolis’in, Helen medeniyetiyle Atina ve İskender adı ile kurulan şehirlerin, Roma medeniyeti ile Roma şehrinin kader iniş-çıkışlarının paralel seyretmesi bunun açık bir işaretidir.

Şehir, insanoğlunu diğer yaratıklardan ayıran özellikleri yani insan doğasını anlamak isteyenler için olağanüstü bir malzemeler ve ipuçları manzumesi sunar. Şehrin doğasının insan doğasıyla bütünleştiği bu şehirler okunacak bir kitap, yorumlanacak bir hikâye, terennüm edilecek bir beste ya da şiir gibi kendisine bu duyarlılıkla yaklaşanlara ruhundan büyüleyici ilhamlar üfler. İnsan psikolojisinin dönemsel özelliklerini en iyi anlatan edebiyat ürünlerinin şehirler üzerinden yazılmış olması böylesi bir ilhamın sonucudur. Dostoyevski ve Gogol bu ruhu St. Petersburg’da, Shakespeare ve Dickens Londra’da, Balzac Paris’te, Necip Mahfuz Kahire’de, Emin Ma’luf Semerkant’ta, Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar İstanbul’da aramıştır.

Tarihî akışın doğrultusunu belirleyici bir eksen rolü oynayan ve bu akışın anlaşılmasında ve anlamlandırılmasında bizler için yön gösterici bir pusula işlevi gören bu şehirler, medeniyetlerin eksen şehirleridir.

Medeniyetimizin eksen şehirlerinin tekrar hatırlanmasını sağlamak ve bu şehirlerin yetiştirdiği değerli kültür adamlarını gençlerle buluşturmak amacıyla yapılan Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü: Örnek Kişilikler Projesi’nin çok yerinde ve faydalı olacağına inancım tamdır. Bu vesileyle, projeyi gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve Prof. Dr. A. Halûk Dursun’a teşekkür ederim.

 

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu

Başbakan