ŞEHİR-İNSAN MEDENİYET KÖPRÜSÜ ÖRNEK KİŞİLİKLER PROJESİ

Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü: Örnek Kişilikler

 

Yeni neslin tarihini, kültürünü bilerek ve değerlerimize sahip çıkarak bugünün gelişen dinamikleri ile harmanlanması ve bütünsel bir bakış açısına sahip olması temel bir ihtiyaçtır. Bu sebeple öncelikle gençlerin ilgisini çekerek, rol model olacak değerlerimizin hatırlatılmasına ve anlatılmasına katkı sağlayacak “Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü: Örnek Kişilikler Projesi” geliştirilmiştir.

Şehir-İnsan Projesi, kültürel birikim ve medeniyet değerlerimizle gençler arasında bir köprü oluşturmaya imkân sağlayacaktır. Proje kapsamında, toplumsal gelişme ve kültürel değişmeler karşısında geleneksel kültürden, geçmişe yönelik referanslardan kopan-koparılan yeni nesillere kültür kaynaklarımız, yaşama üslûbumuz ve bu kültürün temsil ve tanıtımında önemli roller almış örnek kişiler anlatılacak, tanıtılacaktır.

Proje kapsamında belirlenen kişilikler, gençlere ve gelecek nesillere rol model olarak seçilmiş; teknoloji çağının ve globalleşmenin acımasız kültürsüzleştirme politikalarına karşı örnek alınabilecek şahıslardır.

Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü: Örnek Kişilikler Projesi’nin toplumu ve bilhassa gençleri şehir, insan, kültür ve medeniyet kavramları üzerinde düşünmeye teşvik edeceğini umuyor; bu çok önemli şahsiyetleri tanımaya davet ediyoruz.

Hekim, tıp tarihçisi, ressam ve müzehhip Ahmed Süheyl Ünver, geleneksel sanatlara ilgi kapısını açmış olması ve genç nesillere bu geleneği aktarması;

Hukukçu, fikir ve siyaset adamı Ali Fuad Başgil, hukuk ve demokrasiye adanmış bir ömür yaşamış olması, haksızlığa ve tepeden inmeciliğe karşı tavır alması ve gençlerin yetişmesi için özel kitap yazması;

Mimar-mühendis ve mimarlık tarihi araştırmacısı Ekrem Hakkı Ayverdi, Osmanlı kültür ve medeniyet coğrafyasının keşfedilmesine öncülük etmesi ve bu alanda gençleri yetiştirmesi;

Fikir-dava adamı, yazar ve şair olan Fethi Gemuhluoğlu anlatıcı, temsilci ve yaşatıcı yönleriyle, Anadolulu kaynağından uzaklaşmayan bir İstanbullu ve Osmanlı bilgesi olması;

Muallim, şair, müellif, mütefekkir ve mutasavvıf Mâhir İz, Osmanlı eğitim ve medeniyetinin son temsilcilerinden, muhafazakâr şehirli münevverliğin gösterişten uzak ve riyasız bir uygulayıcısı olması;

nedeniyle ilk beş isim olarak belirlenmiştir.

Bugün bize düşen ise; toplumsal ve kültürel hafızamızda iz bırakan; güzel giyinen, güzel Türkçe konuşan, güzel yaşayan beş şehirli çelebiyi, İstanbul efendisini Ali Fuad Başgil’in tabiriyle “Gençlerle Başbaşa” bırakma görevidir.

Projenin beş şehir ve beş kişi üzerinden kurgulanmasının amacı Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Beş Şehir” eserinin bu vesile ile hatırlatılmak istenmesidir. Etkinlikler için belirlenen ilk beş şehir, Tanpınar’ın beş şehridir: İstanbul, Ankara, Konya, Bursa, Erzurum.

Şehir ve İnsan olmak üzere iki koldan yürütülmesi planlanan proje kapsamında kitaplar, tanıtıma yönelik filmler ve materyaller hazırlanacak; bilhassa Anadolu’da paneller, sempozyumlar, konferanslar ve sergiler düzenlenecek; şehir anketleri ve araştırmaları yapılacaktır. Elinizde tuttuğunuz kitap, projenin birinci aşaması için belirlenen ilk beş örnek şahsiyete ilişkin, büyük ölçüde daha önce yayımlanmış yazıları, mektupları, fotoğrafları ve çeşitli görselleri içermektedir. Yazıların seçiminde, şahsiyetleri en doğru şekilde yansıtmasına özen gösterilmiş, onları ilk kez tanıyacak kişilerde ilgi ve merak uyandıracak nitelikte olması önemsenmiştir. Kitapta, örnek şahsiyetlere yazılmış ve/veya kendi yazdıkları mektuplara ve kendi ifadeleriyle görüşlerini belirttikleri parçalara yer verilerek okuyucuyla, özellikle onlarla ilk kez karşılaşacak gençlerle daha da yakınlaşmaları hedeflenmiştir.