ŞEHİR-İNSAN MEDENİYET KÖPRÜSÜ ÖRNEK KİŞİLİKLER PROJESİ

MAHİR İZ

28 Ocak 1895’te İstanbul’da doğdu.

Balıkesir İdâdîsi’nin ilk kısmında okudu. Burada, Saraybosnalı Müderris Mahmud Necî Efendi’den özel dersler aldı. İstanbul, Isparta ve Medine’deki rüşdiyelere devam etti. Medine’de Arapçasını ilerletti. İstanbul’a döndükten sonra iki yıl Vefa İdâdî’sinde öğrenim gördü. Ankara’da, sultânîden 1916  yılında mezun oldu. Aynı okulun ilk kısmında Türkçe muallimliğiyle elli dokuz yıl sürecek olan öğretmenlik hayatına başladı.

Ankara’da, Mehmed Âkif Bey ile Farsça, Fransızca ve edebiyat çalışarak kendini yetiştirdi. “Tûf-i Şegaf” başlıklı ilk şiiriyle daha birkaç şiirini Maksud Kâmran takma adıyla bu yıllarda Sa’y mecmuasında yayımladı.

Bir yandan hocalık yaparken bir yandan da Büyük Millet Meclisi’nde zabıt kâtibi, zabıt mümeyyizi ve ikinci grup şefi sıfatıyla dört yıl görev yaptı. Sultanselim’deki İmam-Hatip Mektebi’nin tarih hocalığına 16 Aralık 1924 tarihinde tayin edildi.

İstanbul’da çeşitli okullarda hocalığını sürdürürken Edebiyat Fakültesi’nin derslerini bitirdi. 1938 yılında tezini tamamlayarak fakülteden mezun oldu ve Nişantaşı Erkek Orta Mektebi müdürlüğüne getirildi.

Çeşitli okullarda müdürlük yaptıktan sonra  Çamlıca Kız Lisesi edebiyat öğretmeni iken 1960 yılının Ocak ayında emekliye ayrıldı.

1960-1970 yılları arasında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nde İslâmî edebiyat ve tasavvuf tarihi hocalığı ile yeniden mesleğine döndü. Aynı yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığı’nca hazırlatılan Kur’ân-ı Kerîm ve Türkçe Anlamı adlı eserin redaksiyon heyetine başkanlık yaptı.

1965-1968 yılları arası Özel Fatih Koleji’nin kurucu müdürü oldu.

9 Temmuz 1974’te vefat eden Mâhir İz’in cenazesi 11 Temmuz’da İstanbul’da Sahrayıcedid Mezarlığı’na defnedildi.

 

 

 • Mahir İz'in babası Seyyid İsmail Abdülhalim Efendi
 • Mahir İz'in çocukluğu
 • Mahir Hocanin siir defterinden bir sayfa
 • Mahir İz'in son zamanları
 • Mahir İz'in yazdığı bazı Takriz müsveddeleri
 • Mahir İz Hocanin Gencligi
 • Mahir İz Hocanin İstanbuldaki Mudurluk yillari
 • Mahir İz İstanbul Yüksek İslam Enstütüsünde 1965 mezunlarıyla
 • Mahir İz Özel Fetih Kolejinde Öğrencileriyle
 • Mahir İz Yuksek İslam Enstitüsü
 • Mahir İz 70 yaşında iken (1965).
 • Mahir İz kardeşleriyle beraber (1960’lı yıllar). Oturanlar (soldan) Mahir İz, Bihin Dinç, Servet İz. Ayaktakiler (soldan)~1.JPG..
 • Mahir İz Nişantaşı Ortaokulu Müdür iken (1940’lı yıllar).
 • Mahir İz Saint Josef lisesinde edebiyat muallimi olarak bulunduğu 1950’li yıllarda ( sağdan ikinci).
 • Mahir İz zevcesi Mihrinur Hanım ve eniştesi eski Erzurum Meb’usu Râif Dinç’le ( 1940’lı yıllar).
 • Mahir İz’in gençliği (1920’li yıllar).
 • Meclis Zabıt Kalemi Arkadaslariyla
 • mektup
 • TBMM.’nin 50. Yıldönümü merasimi (23 .04 .1970) için yapılan toplantıda Mahir İz, Meclis Başkanı Ferruh Bozbeyli ile görü~1