ŞEHİR-İNSAN MEDENİYET KÖPRÜSÜ ÖRNEK KİŞİLİKLER PROJESİ

EKREM HAKKI AYVERDİ

22 Aralık 1899’da İstanbul Şehzâdebaşı’nda, Kalenderhâne Mahallesi’nde doğdu.

1907’de tahsil hayatına başlayan Ekrem Hakkı Ayverdi, 1920’de Mühendis Mektebi’nden (İstanbul Teknik Üniversitesi) mezun oldu. İstanbul Belediyesi’nde bir buçuk yıl kadar çalıştıktan sonra serbest meslek hayatına atıldı.

1950’li yıllara kadar müteahhit olarak yol, köprü, hastane gibi çok çeşitli binaların yanında, eski mimari eserlerin tamir, tadil ve restore işlerini yaptı.

1950’lerde müteahhitlik çalışmalarını bırakarak fikir ve yazı hayatına başladı. İş hayatında muvaffakiyeti ve dürüstlüğü ile tanınan Ekrem Hakkı Ayverdi, bundan sonra mimari tarihi araştırıcısı olarak da yeri kolay kolay doldurulmayacak eserler verdi. Araştırma çalışmaları hemen hemen hayatının son senelerine kadar devam etti. Çok sayıda tetkik seyahatleri ve kaynak çalışmaları ve bütün bu elde edilen bilgilerin değerlendirilmeleri ve telifi aralıksız sürdü.

1952, 1956 ve 1975 yıllarında Yugoslavya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan’daki Türk eserlerini tetkikin dışında, 1950’den itibaren Anadolu’nun her tarafına müteaddid seyahatler yaptı.

1953’te İstanbul’un 500. Fetih yıldönümü dolayısı ile ilk büyük eseri olan Fatih Devri Mimârisi’ni kaleme aldı. Daha sonra bu çalışmasını, Osmanlı Devleti’nin başlangıcından Fatih Devri sonuna kadar olan 250 senelik bir devreyi içine alacak şekilde genişletti.

1975 ve 1976 yıllarında Avrupa’ya iki seyahat gerçekleştirdi ve çok geniş arşiv çalışmaları yaptı. Avrupa’daki Osmanlı eserlerini tetkik etti. Elde edilen bilgileri dört cilt halinde yayımladı.

1950 yılında İstanbul Fethi Derneği’ni kurdu. 1953’ten itibaren vefat ettiği 1984 yılına kadar bu cemiyetin genel başkanlığını yaptı. Aynı zamanda Mühendisler Birliği ve Turing Otomobil Kurumu şeref üyelerindendi. 1979 yılında “Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı” adı altında bir vakıf kurarak bir ömür boyu biriktirdiği çeşitli sanat eserlerini ve koleksiyonlarını, evini ve diğer emlâkini bu vakfa bağışladı.

24 Nisan 1984’te Fatih’teki evinde vefat etti.

 

 • AYVERDİ Drina Köprüsünde 1969
 • AYVERDİ evinde koleksiyonuyla
 • AYVERDİ İstanbul fethinin bir yıldönümünde, surlar önündeki konuşmasını yaparken
 • AYVERDİ koleksiyonundaki çinileri anlatırken
 • AYVERDİ koleksiyonuyla beraber
 • Bursa Hamza Bey Camii restorasyonu ön çalışması (1940’lı yıllar)
 • Çinili Köşk restorasyonunun ön çalışması (1940’lı yıllar)
 • Çinili Köşk restorasyonunun ön çalışması (1940’lı yıllar).
 • Ekrem Hakkı AYVERDİ zevcesi İlhan Hanım ve Dr. Süheyl Ünver ile birlikte..
 • Estergon Kalesinde.
 • Restorasyonunu üstlendiği Gazanfer Ağa Medresesi’nin ön çalışması (1940’lı yıllar)
 • Söğütgazi
 • Topkapı Sarayı Kubbealtı restorasyonu yapılırken (1940’lı yıllar)
 • Topkapı Sarayı restorasyonu yapılırken (1940’lı yıllar).
 • Topkapı Sarayı restorasyonu yapılırken (1940’lı yıllar).
 • Topkapı Sarayı restorasyonu yapılırken (1940’lı yıllar).
 • Topkapı Sarayı restorasyonu yapılırken (1940’lı yıllar)..
 • Uğur Derman-Turhan Baytop-Ekrem Hakkı Ayverdi-Semavi Eyice.