ŞEHİR-İNSAN MEDENİYET KÖPRÜSÜ ÖRNEK KİŞİLİKLER PROJESİ

AHMED SÜHEYL ÜNVER

17 Şubat 1898 tarihinde İstanbul’da doğdu.

1915 yılında Mekteb-i Tıbbiye’ye girdi.

1920 yılında tıp eğitimini tamamladı.

1921-26 yılları arasında Gureba ve Haseki Hastahaneleri’nde cildiye, dahiliye ve intaniye servislerindeki asistanlığından sonra 1927’de hekimlik uzmanlığını tamamladı.

1927-29 yılları arasında iki yıl Paris’te Pitié Hastahanesi’nde Prof. Marcel Labbe’nin yanında yabancı asistanı olarak çalıştı.

1930 yılında Türkiye’ye dönüşünde İstanbul Dârülfünunu Tıp Fakültesi’nde Tedavi ve Farmakodinami Kürsüsü’nde doçent olarak akademik hayata başladı.

1 Eylül 1932 tarihinde evlendi.

1939 yılında profesör, 1954 yılında da ordinaryüs profesör oldu.

1956 yılında serbest hekimliği bıraktı.

Ünver, Türk Tıp Tarihi Kurumu kuruculuğu; Türkiye Tıp Encümeni, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Milletlerarası Tıp Tarihi Cemiyeti gibi kuruluşlarda üyelik görevi yaptı.

Hekimlik, tıp tarihi, deontoloji, ilimler tarihi, kültür ve süsleme sanatları konularındaki yayınlarını 1920 yılından başlayarak kesintisiz olarak sürdüren Ünver’in kitap, monografi ve makale şeklinde iki bin dolayında yayını mevcuttur.

1967 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde ikinci bir Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü kurdu. Buradaki derslerini emekli olduğu 1973 yılına kadar aralıksız sürdürdü.

Emeklilik dönemi ilmî ve sanat çalışmaları, yayınlar ve konferanslarla geçti.

Ahmed Süheyl Ünver, 14 Şubat 1986 tarihinde İstanbul’da Kalamış’taki evinde vefat etti.

 

 • Gebze defteri Hoca Ali Rıza Bey’in yaptığı eski ev resimleri
 • İstanbul dışındaki bir şehirde Ünver suluboya çalışması yaparken, seyredenlerle birlikte…
 • Ressam Feyhaman DURAN, Süheyl Ünver’in portresini çalışırken (1959)
 • Süheyl Ünver 1960’lı yıllarda…
 • Süheyl ÜNVER An kara Vakıflar arşivinde çalışırken (1978)
 • Süheyl ÜNVER son yıllarında zevcesi, kızı, damadı ve iki torunuyla…
 • Süheyl ÜNVER son yıllarında…
 • Süheyl ÜNVER’in son resimlerinden biri Evinin balkonunda…
 • Tavşanlı seyahat defteri (1949)...
 • Ünver, 1950’li yıllarda yeni çalışmalarını gösterirken…
 • Ünver’in Ankara seyahat defterinden (1966)
 • Ünver’in Konya seyahat defterinden iki sayfa (1963)
 • Ünver’in Konya seyahat defterinden iki sayfa (1964)